Dotacje zewnętrzne
Podstawą przy ubieganiu się o finansowanie przedsięwzięć przy wsparciu funduszy pomocowych jest prawidłowe opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Niezwykle istotna jest dbałość o spełnienie wszelkich wymogów tak merytorycznych, jak i formalnych. Doświadczenie naszych pracowników, wynikające z przeprowadzenia wielu  projektów finansowanych z funduszy unijnych, znajomość procedur oraz biegłość w przygotowywaniu dokumentacji pozwalają im wykonywać zadania profesjonalnie, zgodnie z panującymi standardami.


Bieżące zdobywanie wiedzy w zakresie zmieniających się procedur pozwala nam na opracowywanie wniosków spełniających wszelkie kryteria merytoryczne i formalne, co z kolei jest podstawą i często stanowi gwarant otrzymania dotacji.


Wykupy wierzytelności
Wykup wierzytelności to alternatywna dla klasycznego kredytu forma finansowania oparta o wierzytelności wnikające z umów kupna/sprzedaży towarów i usług oraz wierzytelności z kontraktów inwestycyjnych.


Leasing zwrotny
IST, który poszukuje środków na prowadzenie działalności może je uzyskać przez pożyczkę hipoteczną lub zdecydować się na leasing zwrotny polegający na tym, że leasingodawca wykupuje nieruchomość od leasingobiorcy a następnie oddaje mu ją na podstawie umowy leasingu.