Budżet samorządowy jest planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządowej. Jest uchwalany przez organ władzy samorządowej na dany rok kalendarzowy i ma formę uchwały.. Na jego podstawie podejmowane są decyzje, które mają na celu spełnienie zadań zakładanych na dany rok. Poprzez oszacowanie przychodów i wydatków, najczęściej opierając się o dane z lat poprzednich, planuje się osiągnąć określone cele, takie jak realizacja kluczowych przedsięwzięć, czy zmniejszenie zadłużenia.
Poprzez nasze wieloletnie doświadczenie, możemy Państwu zaoferować usługę optymalizacji budżetu, a przez to zwiększenie Państwa efektywności w alokacji dostępnych środków. Poprzez analizę dotychczasowej działalności, będziemy w stanie dopasować odpowiednie koncepcje systemów budżetowania, a także opracujemy mechanizmy konsolidacji budżetów oraz alokacji kosztów.