Strategie rozwoju oraz strategie rozwiązywania problemów społecznych 


Kolejną ofertą naszej firmy jest opracowywanie strategii rozwoju. Działanie to opiera się na kompleksowym określeniu celów, sposobu ich realizacji, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych obszarów działalności danej jednostki samorządu terytorialnego. Przygotowana przez nas strategia pomaga stworzyć przejrzystą strukturę prowadzonej działalności, jasno określić kierunki rozwoju oraz warunkuje i wspomaga podejmowanie decyzji cząstkowych.


Warto nadmienić, iż istotą analiz i planowania strategicznego jest sprawdzenie kondycji danego rejonu pod względem jego zdolności do osiągnięcia sukcesu w ciągle zmieniającym się, dynamicznym i złożonym otoczeniu ekonomiczno – politycznym. Przygotowana przez Naszą firmę analiza wskazuje słabe i mocne strony, identyfikuje posiadane i potrzebne zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Profesjonalnie sporządzona analiza pozwala także na wyznaczenie kierunków rozwoju oraz, co ważne, minimalizację ryzyka gospodarczego. Uwzględnia aktualne możliwości stwarzane przez rynek i wskazuje ewentualne zagrożenia. Wszelkie nasze prace i analizy są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, po wcześniejszym zbadaniu jej obecnej misji, pożądanych kierunków rozwoju oraz zidentyfikowaniu czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.