Oferta naszej firmy obejmuje przygotowywanie studiów wykonalności dla potrzeb aplikowania o fundusze w ramach:
•    Regionalnych Programów Operacyjnych
•    Program Infrastruktura i Środowisko
•    Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Powszechnie wiadomo, iż warunkiem powstania oraz rozwoju każdej działalności gospodarczej jest umiejętne i skuteczne pozyskanie kapitału. Studium wykonalności stanowi jeden z podstawowych instrumentów służących temu celowi. Jest niezbędnym narzędziem do pozyskania zewnętrznych funduszy.
Przygotowujemy zarówno wstępne, jak i pełne studia wykonalności, które zawierają kompleksową analizę ekonomiczną. Posiadamy długoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania tego typu dokumentów. Zwracamy uwagę na spójność przygotowywanych dokumentów, a także na rzetelność analiz i wiarygodność przedstawianych wskaźników monitorowania.
Warto zdać sobie sprawę, że dzięki właściwie przygotowanemu studium wykonalności można odpowiednio zagospodarować zasoby i ograniczyć ich niewłaściwe wykorzystanie na wszystkich etapach realizacji. To właśnie eliminowanie błędnych założeń co do wykorzystania kapitału stanowi jedną z podstaw sukcesu każdego projektu inwestycyjnego.