Dotacje
Podstawą przy ubieganiu się o finansowanie przedsięwzięć przy wsparciu funduszy pomocowych jest prawidłowe opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Niezwykle istotna jest dbałość o spełnienie wszelkich wymogów tak merytorycznych, jak i formalnych. Doświadczenie naszych pracowników, wynikające z przeprowadzenia kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy unijnych, znajomość procedur oraz biegłość w przygotowywaniu dokumentacji pozwalają im wykonywać zadania profesjonalnie, zgodnie z panującymi standardami.


Bieżące zdobywanie wiedzy w zakresie zmieniających się procedur pozwala nam na opracowywanie wniosków spełniających wszelkie kryteria merytoryczne i formalne, co z kolei jest podstawą i często stanowi gwarant otrzymania dotacji.


Biznes plany
Biznes plan jest ważnym dokumentem, który stanowi narzędzie do pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Nasza firma oferuje Państwu przygotowanie pełnego biznes planu danego przedsięwzięcia. Profesjonalnie opracowany przez nas biznes plan pozwoli Państwu ocenić opłacalność przedsięwzięcia.


Korzystając z Naszego doświadczenia oraz znajomości szczegółowych wymagań i procedur, możemy zaproponować Państwu najkorzystniejsze rozwiązania finansowe działalności. Zapewniamy również zgodność formalną biznes planu z wymogami stawianymi przez instytucje finansujące.


Realność i czytelność biznes planu pomagają w uzyskaniu dofinansowania. Bogate doświadczenie oraz kwalifikacje naszych pracowników pozwalają na przygotowanie dla Państwa planów biznesowych, które spełnią oczekiwania formalne i merytoryczne odbiorców tych dokumentów. Podczas pracy kładziemy nacisk na poziom merytoryczny naszych działań oraz na sprawną komunikację z klientem. Współpraca ze zleceniodawcą podczas przygotowywania planu, gwarantujące opis przedsięwzięcia zgodny z założeniem pomysłodawcy.


Wnioski kredytowe
Nasza firma pomaga w profesjonalnym przygotowaniu wniosków kredytowych w taki sposób, by nasi klienci uzyskali kredyt na jak najlepszych warunkach. Uzyskanie kredytu często wiąże się także z przygotowaniem kompleksowego biznesplanu i wypełnieniem wniosku, w czym także wyręczamy naszych klientów.


Konsolidacja kredytów
Oferujemy Państwa firmie usługę konsolidacji kredytów. Często dochodzi do sytuacji, gdy dany podmiot gospodarczy posiada naraz wiele różnych kredytów z różnych źródeł. Prowadzi to do uciążliwości w spłacaniu wszystkich zadłużeń, przez różne kwoty i terminy, które się z tym wiążą. Dzięki konsolidacji proces spłacania zadłużenia jest w znacznej mierze uproszczony. Dodatkowo konsolidacja pozwala na uzyskanie mniejszych rat, co pozwoli Państwa firmie zaoszczędzić środki na bardziej potrzebne wydatki. Istnieje także opcja wybrania kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, poprzez zabezpieczenie kredytu hipoteką posiadanej przez Państwa nieruchomości, co pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszych warunków spłacania kredytu – niższych rat na dłuższy okres.


Plany naprawcze
Jedną z usług, które świadczy nasza firma jest przygotowanie planu naprawczego dla firm, które znajdują się w złej sytuacji gospodarczej. Dzięki profesjonalnie przygotowanej analizie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie przygotować plan naprawczy, który ma na celu odzyskanie stabilności gospodarczej Państwa firmy. Realizujemy ten cel za pomocą różnych środków, między innymi pomagamy w uzyskaniu skonsolidowanego kredytu, obniżeniu kosztów działalności oraz zwiększenia efektywności działalności firmy. W razie potrzeby pomożemy także w przygotowaniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.