Przejmujemy wszystkie obowiązki Inwestora w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego a w szczególności:
- Koordynację i nadzór techniczny (inwestorski) nad realizacją robót, bieżącą kontrolę jakości robót i materiałów,  kwalifikacji pracowników, jakości i liczby sprzętu
- Organizacja lub współudział w organizacji i przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór projektanta  i wykonawcy robót budowlanych
- Sporządzanie wszelkich dokumentów wymaganych przez Instytucję zarządzającą 
- Sprawozdawczość projektu inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami instytucji kontrolnych 
- Monitoring finansowy inwestycji
- Organizowanie i współudział w rozruchach urządzeń i obiektów, organizowanie odbioru końcowego  i przejęcia   
- Rozliczenia ostateczne przedsięwzięcia
- Kontrolę nad pełnieniem gwarancji, kontrolę nad usuwaniem wad i usterek 
- Weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej, powykonawczej, uzgodnienia z Projektantem
W tej dziedzinie możemy w szczególności pochwalić się wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz zarządzaniem i rozliczaniem z dotacji całości inwestycji:

  • Budowy Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu
  • Budowa Ośrodka Parafialnego „SAMARYTANIN”
  • Rewitalizacja Obszarów położonych w pobliżu os. Kazimierza wielkiego w Nakle nad Notecią 
  • Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią – etap II
  • Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim
  • Budowa Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

Oraz projekt pod tytułem „Zakup nieruchomości zabudowanej, maszyn i sprzętu rehabilitacyjnego w celu dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa PROJAN w Toruniu,” którego celem jest powstanie prywatnego centrum rehabilitacji w Toruniu