Firma przeprowadza także audyty ocenia projekt niezależnie, zgodnie z przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej jednostki. Celem audytu jest określenie zgodności oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. Audyt to ocena zgodności teraz i w przeszłości. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach.