Analiza potrzeb szkoleniowych jest  procesem przygotowania strategii rozwojowej pracowników tak by lepiej realizowali zadania korporacyjne. Jest to analiza luk kompetencyjnych pracownika, analiza potrzeb zespołu, analiza strategii przedsiębiorstwa. Przeprowadzona przez naszą firmę analiza potrzeb szkoleniowych pozwoli na:
•    Podjęcie decyzji z jakiej dziedziny należy przeprowadzić szkolenie;
•    Bardziej efektywne wykorzystanie czasu szkolenia;
•    Skonkretyzowanie celów i oczekiwań zleceniodawcy;
•    Zwiększenie motywacji uczestników szkolenia.
W tym punkcie naszym celem nadrzędnym jest pomoc dla Państwa, by efektywnie i zgodnie z potrzebami wydatkować fundusze przeznaczone na szkolenia.