Strategie rozwoju oraz strategie rozwiązywania problemów społecznych 
Kolejną ofertą naszej firmy jest opracowywanie strategii rozwoju dla organizacji pozarządowych. Działanie to opiera się na kompleksowym określeniu celów, sposobu ich realizacji, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych obszarów jej działalności. Przygotowana przez nas strategia pomaga stworzyć przejrzystą strukturę prowadzonej działalności, jasno określić kierunki rozwoju oraz warunkuje i wspomaga podejmowanie decyzji cząstkowych.


Warto nadmienić, iż istotą analiz i planowania strategicznego jest sprawdzenie kondycji organizacji pozarządowych pod względem jej zdolności do osiągnięcia sukcesu w ciągle zmieniającym się, dynamicznym i złożonym otoczeniu ekonomiczno – politycznym. Przygotowana przez Naszą firmę analiza wskazuje słabe i mocne strony, identyfikuje posiadane i potrzebne zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Profesjonalnie sporządzona analiza pozwala także na wyznaczenie kierunków rozwoju oraz, co ważne, minimalizację ryzyka gospodarczego. Wszelkie nasze prace i analizy są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnej organizacji, po wcześniejszym zbadaniu jej sytuacji, wpływających na nią czynników zewnętrznych i wewnętrznych, a także biorąc pod uwagę, jaką ma misję i co zamierza osiągnąć.