O firmie

Firma Inwestor  Kombia  Consulting sp. z o.o. zajmuje się doradztwem gospodarczym dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i innych  instytucji. Gwarantujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie oraz obsługę inwestycji. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, z sukcesami współpracowaliśmy z przedstawicielami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, samorządami pozyskując dla nich środki na rozwój i inwestycje.


Posiadamy unikalną w regionie ofertę usług i doskonałe rozeznanie w kwestiach dotyczących funduszy europejskich. Świadomi faktu, że dynamika zmian rynku pracy, wzrost konkurencyjności, a także większe wymagania konsumentów powodują, iż o przewadze firmy decyduje jakość oferowanych usług, dlatego stale zwiększamy nasz potencjał i dbamy o wysoką skuteczność naszych działań.


W skład naszego zespołu wchodzą profesjonaliści zajmujący się tematyką funduszy pomocowych z UE oraz doświadczeni inspektorzy nadzoru, projektanci, inżynierowie kontraktu, ekonomiści, menadżerowie projektów, prawnicy i doradcy podatkowi. Współpracujemy również z ekspertami zajmującymi się specyfiką rozwoju lokalnego.


Ponadto dla jednostek samorządu terytorialnego kierujemy ofertę dotyczącą doradztwa prawnego, finansowego i podatkowego w zakresie wieloletniej prognozy finansowej, strategii rozwoju oraz audytów.

 

Nasz zespół:

Barbara Królikowska-Ziemkiewicz jest założycielką i współwłaścicielką, a w chwili obecnej również prezesem firmy Inwestor Kombia Consulting w Toruniu. 

Bogate doświadczenie zawodowe budowała pełniąc funkcję dyrektora oddziałów Banku Świętokrzyskiego, Lucas Banku, Banku Rozwoju Budownictwa i Banku Gospodarstwa Krajowego. Wcześniej kierowała Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Łysomicach oraz piastowała stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Województwa Toruńskiego.
Barbara Królikowska-Ziemkiewicz przez dwadzieścia cztery lata była radną Miasta Torunia. W Radzie Miejskiej pełniła odpowiedzialne funkcje jako przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu, Komisji Oświaty i Komisji Gospodarki Komunalnej, co pozwoliło na zebranie bogatego doświadczenia i zgromadzenie wiedzy dotyczącej polityki samorządowej i pracy samorządów. Dzięki jej inicjatywie podjęto wiele inwestycji i stworzono obiekty, które do dziś służą mieszkańcom Torunia.

Jako właściciel i prezes firmy Inwestor Kombia Consulting Barbara Królikowska-Ziemkiewicz zajmuje się poszukiwaniem i pozyskiwaniem środków strukturalnych i unijnych, przygotowywaniem biznesplanów, zarządzaniem projektami i inwestorstwem zastępczym oraz działała na polu partnerstwa publiczno – prywatnego. Do spektakularnych sukcesów firmy należy zaliczyć nadzór nad dużymi projektami inwestycyjno – budowlanymi, w tym tworzenie Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu i domu opieki „Samarytanin”. O dużym doświadczeniu we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego świadczą projekty zrealizowane przez Inwestor Kombię, między innymi dla Gminy Miasta Toruń, Gminy Aleksandrów Kujawski, Gminy Ciechocin, Gminy Obrowo czy Powiatu Rypińskiego.

 

 

Łukasz Machnik – absolwent Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku politologia, specjalność polityka samorządowa. W firmie Inwestor Kombia Consulting Sp. z o. o. pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych jest odpowiedzialny za politykę finansową, opracowuje struktury finansowania inwestycji, tworzy krótko i długodystansowe strategie finansowe.

Anna Banasiak-Antolak – absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W firmie Inwestor Kombia Consulting Sp. z o. o. pełni funkcję Dyrektora ds. Programów Unijnych jest odpowiedzialna za zarządzanie i rozliczenia finansowe projektów unijnych, opracowywanie biznes planów i analiz finansowych.

Łukasz Wilamowski – absolwent Kierunku Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej, specjalność logistyka. W firmie Inwestor Kombia Consulting Sp. z o. o. pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesów inwestycyjnych. Koordynuje i nadzoruje realizację robót, kontroluje jakość robót i materiałów.