Przykładowe projekty zrealizowane przez nas dla jednostek samorządy terytorialnego (JST):

 • Gmina Miasta Toruń „Udział Miasta Toruń w Międzynarodowych Targach Turystycznych WTM Londyn 2009”
 • Gmina Miasta Toruń „Udział Miasta Toruń w Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2009”
 • Gmina miejska Aleksandrów Kujawski "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski" 
 • Gmina Baruchowo "Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo" 
 • Gmina Boniewo "Budowa drogi gminnej Boniewo - Otmaniewo - Jerzmanowo"
 • Gmina Boniewo "Modernizacja drogi gminnej Lubomin Leśny - Grójczyk etap III o dł. 1.55 km"
 • Gmina Ciechocin "Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowej Wsi" 
 • Gmina Grabów "Budowa drogi gminnej Smolice - Budki o długości 2610 m" 
 • Miasto i Gmina Lubień Kujawski "Budowa nawierzchni gminnej w miejscowości Chojny gm. Lubień Kujawski" 
 • Miasto i Gmina Lubień Kujawski "Budowa nawierzchni gminnej w miejscowości Bilno - Beszyn - Szewo" 
 • Gmina Łosice "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków" 
 • Powiat Rypiński "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie" 
 • Powiat Rypiński "Budowa drogi powiatowej nr 44223 Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże" 
 • Miasto Toruń "Modernizacja i Rozbudowa Teatru Baj Pomorski w Toruniu"
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią sieciową z przyłączami w miejscowości Kruszyn i Kruszynek"
 • Gmina Obrowo -  usługa doradztwa podatkowego
 • Gmina Aleksandrów Kujawski - usługa doradztwa podatkowego